Τροποποίηση της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (2021-2022)» με Κωδικό ΟΠΣ 5162169 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025»

1η Τροπ. αποφασης ένταξης ΦΥΣ. ΑΝΤΙΚ_ΟΠΣ-ΨΘΚ47ΛΚ-ΨΜΘ