Ανακοινώσεις

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ως προς την περίοδο υποβολής προτάσεων / νέα ημερομηνία λήξης υποβολής έως 31-12-2023) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ- ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΒΙΑΝΝΟ»ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ- ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΒΙΑΝΝΟ»

1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Περισσότερα

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ως προς την περίοδο υποβολής προτάσεων / νέα ημερομηνία λήξης υποβολής έως 29-03-2024) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΣΤΑΒΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ»

1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 2.ΟΔΗΓΙΕΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΤΔΠ 3.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΠΡΑΞΗΣ 4. ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 6. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ T2217 7. ΣΔΕ_ΕΠΑ_ΦΕΚ_2442_7 Ιουνίου 2021 8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΕΙΩΝ...

Περισσότερα