Τροποποίηση της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ – ΣΕΛΙΑ – ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ – ΑΚΟΥΜΙΑ – ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ) (Τέως Κωδικός 2003ΜΠ00230001)»

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ