«Παροχή συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προς την Διεύθυνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, για την ενεργοποίηση, παρακολούθηση και εφαρμογή του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΑΑ) 2021-2025»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ