ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΧΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΗΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΛΕΙΖΕΡ ΜΕ ΥΛΗ ΓΙΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΙΧΜΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 2.ΟΔΗΓΙΕΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΤΔΠ 3.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΠΡΑΞΗΣ 4. ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 6. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ 00101 7. ΣΔΕ_ΕΠΑ_ΦΕΚ_2442_7 Ιουνίου 2021