1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ως προς τον δυνητικό δικαιούχο και ως προς την περίοδο υποβολής προτάσεων / νέα ημερομηνία λήξης υποβολής έως 29-12-2023) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ»

1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ