«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ GIS- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΑ – ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

3.ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ

4. ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

6. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ 12201

7. ΣΔΕ_ΕΠΑ_ΦΕΚ_2442_7 Ιουνίου 2021