Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5189008 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ