Τροποποίηση της Πράξης «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΡΜΑΝΩΓΕΙΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5184454 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ -ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ