Τροποποίηση της Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡIΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ THN ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΣΚΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5200602 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025»

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ