Τροποποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΕΝΤΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5177029 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025»

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ-ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ