Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας προς τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας Κρήτης της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025 που θα αφορά την «Τήρηση, οργάνωση, επικαιροποίηση αιτημάτων φορέων προς ένταξη έργων στο ΠΠΑ».

ΑΔΑΜ-ΑΔΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ