Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5201403 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ _ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τροποποίηση της Πράξης «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ -ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5162045 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025»

1η τροποποιηση πράξης

Τροποποίηση της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓ. ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΓΙΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5186087 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025»

Τροποποίηση Πράξης

Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΓΩΝΙΕΣ – ΚΕΡΑ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ) – (ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ – ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ – ΒΟΝΗ) – (ΠΙΤΣΙΔΙΑ – ΜΑΤΑΛΑ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5162129 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025»

1η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ_ΜΕΙΩΣΗ ΠΥ ΕΡΓΟΥ