1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ως προς την περίοδο υποβολής προτάσεων / νέα ημερομηνία λήξης υποβολής έως 31-12-2023) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ- ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΒΙΑΝΝΟ»ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ- ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΒΙΑΝΝΟ»

1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ