1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ως προς την περίοδο υποβολής προτάσεων / νέα ημερομηνία λήξης υποβολής έως 29-03-2024) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΣΤΑΒΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ»

1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ