1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ως προς την περίοδο υποβολής προτάσεων / νέα ημερομηνία λήξης υποβολής έως 08/08/2024) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΠΙΝΑΚΩΝ LED ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ»

1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ