1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Ως προς τα Συνοδευτικά Έγγραφα Υποβολής Προτάσεων και την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΚΑΓΚΑΛΩΝ Δ.ΓΟΡΤΥΝΑΣ»

1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗΣ_ΠΠΑ_Π_ΚΡΗΤΗΣ